24/4/08

Ανακοίνωση της ΕΤΕΡ για τους εργαζομένους στο Sportime

Ανακοίνωση – Δελτίο Τύπου

Επίσχεση εργασίας* στον ραδιοσταθμό Sportime

Αθήνα Μ. Τετάρτη 23 Απριλίου 2008

Με κάθε τρόπο στηρίζουμε τους αγωνιζόμενους συναδέλφους τεχνικούς του ραδιοσταθμού Sportime. Απαιτούμε από την εργοδοσία του εν λόγω ραδιοσταθμού να προβεί στην άμεση εξόφληση των συναδέλφων μας. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να στείλουν μηνύματα συμπαράστασης στους απλήρωτους εργαζόμενους του ραδιοσταθμού. Ας πάρουμε την τύχη μας επιτέλους στα χέρια μας, ας κλείσουμε τους συντεχνιαστές στο χρονοντούλαπο. Αυτοί δεν ενδιαφέρονται για τα προβλήματα των απλήρωτων εργαζομένων. Αλλιώς θα ήσαν μέσα στους χώρους δουλειάς δίπλα στους εργαζόμενους των ΜΜΕ.

ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ της Ε.Τ.Ε.Ρ


*Το δικαίωμα της επίσχεσης μπορεί να ασκηθεί από τον μισθωτό, όταν ο εργοδότης καθυστερεί την καταβολή των οφειλομένων αποδοχών του ή δεν εκπληρώνει τις νόμιμες ή συμβατικές του υποχρεώσεις στα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας ή με τη συμπεριφορά του ο εργοδότης προσβάλει την προσωπικότητα του εργαζομένου. Ασκώντας το δικαίωμα της επίσχεσης εργασίας ο μισθωτός δικαιούται να δηλώσει στον εργοδότη ότι διακόπτει την απασχόλησή του μέχρι να του καταβληθούν οι καθυστερούμενες αποδοχές ή να συμμορφωθεί ο εργοδότης με τις νόμιμες υποχρεώσεις του και να απέχει από τα καθήκοντα της εργασίας του.

Όταν ο μισθωτός απέχει από την εργασία του, ασκώντας το δικαίωμα επίσχεσης εργασίας για βάσιμες αξιώσεις του, ο εργοδότης δεν μπορεί να θεωρήσει λυμένη τη σύμβαση εργασίας και γίνεται υπερήμερος ως προς την αποδοχή των υπηρεσιών του εργαζόμενου, εφόσον αποκρούει την προσφορά του χωρίς να προβαίνει σε νόμιμη καταγγελία της σύμβασης εργασίας.

Οι συνέπειες της επίσχεσης εργασίας αίρονται βεβαίως με τη συμμόρφωση του εργοδότη. Δηλαδή, με την καταβολή των οφειλομένων δεδουλευμένων αποδοχών (μισθοί ή ημερομίσθια, δώρα εορτών, άδεια και επίδομα άδειας κ.λ.π.).

Αναδημοσίευση από: http://mme-gia-somateio.blogspot.com/

Η ανάρτηση κειμένων γίνεται κατ' επιλογή από τη συλλογικότητα "Νέοι Εργαζόμενοι στη Βιομηχανία των ΜΜΕ" χωρίς να σημαίνει ότι συμφωνούμε απόλυτα με αυτά, αλλά θεωρούμε ότι αφορούν τους κοινωνικούς - ταξικούς αγώνες στο χώρο των ΜΜΕ ή και γενικότερα. Εάν οι φορείς των κειμένων δεν επιθυμούν τη δημοσίευση τους στο συγκεκριμένο ιστοχώρο, μπορούν να απευθυνθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: nergmme@gmail.com γράφοντας τη λέξη διαγραφή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: